Reimaginar la Fundació

BALANÇ ECONÒMIC

DIMENSIÓ ECONÒMICA 2022

Ingressos
Despeses
Fundació Catalunya La Pedrera
0
0
Entitats vinculades al grup:
Món Sant Benet
0
0
Fundació Alícia
0
0
Fundació Topromi
0
0
Serveis Personals TFCLP
0
0
VOLUM DE NEGOCI DEL GRUP
0
0

DIMENSIÓ ECONÒMICA 2022

Llocs de treball
Fundació Catalunya La Pedrera
0
Col·legi Oms i de Prat
0
Serveis Personals TFCLP (1)
0
Fundació Topromi
0
Fundació Alícia
0
Món Sant Benet SL
0
Cooperativa Mans
0
GRUP FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA
0
Serveis Espais Socials (2)
0
Serveis induïts La Pedrera (3)
0
Serveis induïts Món Sant Benet (3)
0
Productors associats
0
IMPACTE LABORAL DIRECTE I INDUÏT
0

1 La Pedrera, Món Sant Benet, MónNatura Delta, MónNatura Pirineus i Xarxa d’Espais Natura 2 21 coordinadors, 32 psicòlegs, 29 fisioterapeutes, 34 monitors, 148 educadors 3 Manteniment, seguretat, neteja i altres serveis