Impacte social

SOSTENIBILITAT
I TERRITORI

0persones

A la Fundació Catalunya La Pedrera volem abordar els grans reptes ambientals als quals s’enfronta la societat, com són el canvi climàtic

i la crisi energètica, que posen en perill el benestar, especialment, de les generacions futures. Plantegem accions que contribueixin a revertir la situació actual a través de la gestió forestal, les energies renovables, la conservació de la biodiversitat.

APOSTA PER LA SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA

Amb la voluntat de caminar cap a la sostenibilitat, la Fundació ha intensificat l’ús de les energies renovables, instal·lant plaques fotovoltaiques a l’Hotel Món i a l’edifici de la Fàbrica, a Món Sant Benet. Durant l’any 2022 hem produït 477 Mwh, el que suposa el 23% de l’energia consumida, contribuint a la disminució de l’emissió de 119 tones de CO2. També s’han planificat totes les accions necessàries per aconseguir que la Fundació arribi l’any 2030 a l’objectiu de generar amb fonts renovables d’autoproducció el 100% de l’energia elèctrica consumida.

GESTIÓ FORESTAL

La Fundació aposta per la gestió forestal com a eina per contribuir a l’adaptació dels boscos al canvi climàtic, amb l’objectiu de reduir el risc d’incendis forestals i desenvolupar models de bioeconomia circular. La Fundació disposa d’un important Capital Natural (la Xarxa d’Espais Natura i altres espais gestionats en custòdia del territori), que ha de permetre assajar i posar en pràctica en els pròxims anys un ambiciós programa de gestió de boscos.

Un dels primers passos durant l’any 2022 ha estat la col·laboració amb l’organització de la Jornada sobre Boscos i Bioconstrucció a La Pedrera, amb l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC) i l’European Forest Institute, i dins el marc dels actes de Barcelona- Ciutat Europea del Bosc 2022.

També s’ha iniciat un nou programa LIFE de la Unió Europea per a la conservació i gestió sostenible dels boscos de pi negre (LIFE Uncinata), que inclou actuacions a la Muntanya d’Alinyà de la Fundació.

Fundació
Fundació2

CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I ELS ESPAIS NATURALS

La Fundació Catalunya La Pedrera treballa per a la conservació de la biodiversitat als seus espais, en col·laboració amb altres entitats i institucions. Un exemple d’aquest 2022 és l’arrencada del projecte europeu BIORESILMED- Foment de la bioeconomia y la resiliència climàtica als paisatges mediterranis, al Delta de l’Ebre. Entre altres accions, inclou la restauració ecològica de la zona dels Ullals de Panxa, que forma part de la Xarxa d’Espais Natura de la Fundació.

Durant l’any 2022 també s’han portat a terme nombroses accions de millora dels espais, com ara jornades Bioblitz o activitats de voluntariat, incloses dins del programa europeu LIFE Green. Destaca també, en l’àmbit més divulgatiu, la celebració del Delta Birding Festival a MónNatura Delta, amb l’assistència de més de 3.000 persones.